สถานที่ยื่นวีซ่าแคนาดา

ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศแคนาดา (VFS) www.vfsglobal.ca

อาคาร เดอะ เทรนดี้ เลขที่ 10/198-201 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110
ศูนย์ VFS Canada  Tel: 02-658-7599, 02-118-7007
Email: info.canbkk@vfshelpline.com

– ยื่นวีซ่าแคนาดาได้ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 09:00น.-17:00 น.
– รับวีซ่าแคนาดาได้ตั้งแต่วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ 10:00น.-17:00 น.

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย
ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 6360540 โทรสาร 02 6360567
อีเมล์ enquiry@international.gc.ca
เว็บไซต์ geo.international.gc.ca
เวลาทำการ แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 07.30-10.00 น.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *