7 ประการ ​ที่คุณต้องเลือกศึกษาต่อที่แคนาดา

1. ความปลอดภัยสุดยอด ​ภูมิอากาศหลากฤดูกาล และบริสุทธิ์
2. มาตรฐานการศึกษาดีเยี่ยม
3. ค่าใช้จ่ายถูกที่สุด
4. ภาษาอังกฤษเป็นสำเนียงที่แท้จริง
5. สามารถทำงานนอกสถาบันได้ ขณะกำลังศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเมื่อเรียนจบ ยังสามารถทำงาน ที่แคนาดาได้ 3 ปีเต็ม
6. ประชาชนเป็นมิตร และไม่เหยียดผิว
7. คุณภาพชีวิตระดับดีที่สุดในโลก และเทคโนโลยีชั้นสูง

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *