ระบบการศึกษาของประเทศแคนาดา (Education in Canada)

ระบบการศึกษาของแคนาดานั้นเริ่มจาก

– ชั้นอนุบาล (Early childhood education) ใช้เวลาเรียน 1-2 ปี

– ชั้นประถมศึกษา (Elementary education) ส่วนใหญ่จะมีการแบ่งเกรดขึ้นอยู่กับ โรงเรียน และระบบการศึกษาของแต่ละมณฑล โดยส่วนใหญ่จะเริ่มตั้งแต่เกรด 1 ไปจนถึงเกรด 6 (เทียบเท่ากับ ป.1-6) หลังจากนั้นจะไปเรียนต่ออีก 2 ปีในระดับ Middle หรือ Junior High School แต่ในกรณีที่มณฑลไหนไม่มี Middle หรือ Junior High School นักเรียนจะเรียนใน Elementary School ไปจนถึงเกรด 8 เลย
– Middle School จะเป็นการศึกษาระหว่าเกรด 5-7 ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน และมณฑล ว่าจะเรียกแตกต่างกันอย่างไร Middle School เป็นการเตรียมตัวสำหรับนักเรียนเพื่อก้าวไป Junior high หรือ high School Grade
– Junior High เริ่มตั้งแต่เกรด 7-9 เพื่อเตรียมตัวให้กับนักเรียนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ Secondary หรือ High School

– ชั้นมัธยมศึกษา (Secondary School or High School) ตั้งแต่เกรด 9-12 (เทียบเท่ากับ ม.3-6) ในช่วงนี้โรงเรียนจะมีการให้นักเรียนเลือกเรียนในสาขาที่ตัวเองสนใจเพื่อเป็นการเตรียมพื้นฐานเพื่อเข้าสู่ชั้นอุดมศึกษา

– ชั้นอุดมศึกษา จะแบ่งเป็น
– มหาวิทยาลัย (University)
– วิทยาลัยมหาวิทยาลัย (University College)
– วิทยาลัย (College)
– วิทยาลัยชุมชน (Community College)
– วิทยาลัยศิลป์ และเทคโนโลยี (College of Applied Arts & Technology)
– วิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง (College Institute of Technology and Advanced Learning)
– สถาบัน (Institute, Academy, School)
– วิทยาลัยท้องถิ่น (Regional College)
– ศูนย์ศึกษา (Centre)
– เตรียมมหาวิทยาลัย หรือวุฒิบัตรวิชาชีพ (CEGEP เฉพาะในมณฑล ควีเบ็คเท่านั้น)

ซึ่งในระดับอุดมศึกษาจะมีทั้ง อนุปริญญา (Associate degree), ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก, วุฒิบัตร (Diploma), ประกาศนียบัตร (Certificate) ในสาขาต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย รวมถึงยังมี วุฒิบัตร และประกาศนียบัตร มอบให้กับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีแล้ว ที่เรียกกันว่า post-graduate programs

*** โดยในระบบการแบ่งเกรดการศึกษาจะแบ่งไปตามพื้นที่ หรือมณฑลนั้น ๆ

ระบบการศึกษาของประเทศแคนาดา (Education in Canada)

โปรแกรมสอนภาษา (Language programs) จะเป็นการสอนภาษาสำหรับนักเรียน หรือคนทั่วไปที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 หรือที่เรียนกัน ESL (English as a second language) ซึ่งก็จะมีสอนอยู่ทั้งใน Middle School, High School, Colleges, University หรือโรงเรียนสอนภาษาที่เป็นของเอกชน

โครงสร้างของระบบการศึกษาของแคนาดา โรงเรียนจะมีการแบ่งขึ้นอยู่กับเขตการศึกษา (School Districts) โดยแต่ละเขตการศึกษาก็จะมีนโยบายแตกต่างกันออกไป ซึ่งการแบ่งเขตการศึกษาจะขึ้นอยู่กับขนาดของเมือง และจำนวนประชากรด้วย

โดยหลัก ๆ แล้วจะแบ่งออกเป็น
โรงเรียนรัฐ (Public School) รัฐจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมดให้กับนักเรียน จนกระทั้งเข้าเรียนในระดับ post-secondary, college, university นั้นนักเรียนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนเอง แต่ก็ยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการเรียนในมหาลัยเอกชน
โรงเรียนเอกชน (Private School) ที่นักเรียนจะต้องชำระค่าเรียนเอง

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *