SUMMER COURSE IN CANADA 2016

summer-canada

เรียน  ท่านผู้ปกครอง ด้วยผู้จัดได้รับความไว้วางใจจากทางสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้ ดูแล และช่วยประสานงานคณะนักเรียนไปเรียนช่วงปิดภาคฤดูร้อนที่ประเทศแคนาดาในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้จัดได้เล็งเห็นถึงการ พัฒนาของเด็กไทย และความสำคัญด้านภาษาที่เราควรให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ประกอบกับผู้จัดเองมีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียน ซึ่งต้อง การที่จะให้เขาเหล่านั้น ได้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและปลอดภัย เพื่อให้เขาได้รับประโยชน์ อย่างเต็มที่ในงบประมาณที่จำกัด ทางผู้จัดจึงอยากที่จะหยิบยื่นโอกาสนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ และท่านผู้ปกครองที่มีจุดมุ่งหมายเดียว กันได้ส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ โดยเป็นการเรียนในโรงเรียนมัธยมที่เมือง Vancouver (Victoria) ประเทศ แคนาดา

ขอแสดงความนับถือ คณะผู้จัด IEO และกลุ่มโรงเรียนในแคนาดา

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสการศึกษาและการใช้ชีวิตในโรงเรียนมัธยมของชาวแคนาดา
 • การจัดชั้นเรียนตามช่วงอายุ และระดับภาษาของนักเรียน
 • การผสมผสานระหว่างการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) และวิชาต่าง ๆ โดยร่วมเรียนกับนักเรียนมัธยมชาวแคนาดา ตามความถนัดของตนเอง
 • ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดา เพื่อจะช่วยให้นักเรียนสามารถพบปะเพื่อนใหม่ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • มีอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ความอบอุ่นและคำแนะนำต่าง ๆ
 • โอกาสที่ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวชาวแคนาดา ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น

รายละเอียดหลักสูตร

สถานที่เรียน
เรียนร่วมกับเด็กนักเรียนท้องถิ่นในโรงเรียนมัธยมของชาวแคนาดา

หลักสูตรการเรียน
หลักสูตรได้ถูกออกแบบให้เข้ากับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ในแต่ละวันทางโรงเรียนจัดสอนทั้งสิ้น 4-5 คาบ (คาบเรียนละ 90 นาที) ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งถึงสองคาบของแต่ละวัน นักเรียนจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ (ESL) ส่วน เวลาที่เหลือนักเรียนสามารถร่วมเรียนวิชาปกติเช่นเดียวกับนักเรียนชาวแคนาดา เช่น 2 คาบแรก เรียนภาษาอังกฤษ 1 คาบ เรียนดนตรี 1 คาบ เรียนวิทยาศาสตร์ 1 คาบ เรียนกีฬา * หลักสูตร Summer Course Canada ยังเหมาะสำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ หรือผู้ปกครอง ที่กำลังวางแผนให้บุตรหลานศึกษาชั้นมัธยมในต่างประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้ทดลองเรียนและตัดสินใจได้ว่าจะเรียนใน ระยะยาวต่อไปหรือไม่

Host Family

 • ครอบครัวชาวแคนาดาที่ได้รับการคัดเลือก และพร้อมดูแลต้อนรับนักเรียนอย่างอบอุ่น
 • ดูแลเรื่องอาหาร 3 มื้อ ต่อวัน
 • นักเรียนไทย 1 คน ต่อ 1 ครอบครัว
 • ห้องนอนส่วนตัว
 • กิจกรรมร่วมกันในวันหยุด

พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยงดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์

การอำนวยความสะดวก
อำนวยความสะดวกให้น้องๆ ในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องเอกสาร , การยื่นขอ VISA แคนาดา ณ สถานฑูตแคนาดา ประจำประเทศไทย, ตั๋วเครื่องบิน รวมถึงการรับและส่งนักเรียนที่สนามบิน ฯลฯ

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
จัดทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกคนตลอดระยะเวลาที่อยู่ประเทศแคนาดา

สิ่งที่น้องๆ ได้รับ

 • นักเรียนมีโอกาสที่จะได้ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความคล่องแคล่ว และมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น
 • นักเรียนได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวแคนาดาและนักเรียนนานาชาติ
 • นักเรียนได้รับความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัย ภายใต้การดูแลของทั้งพี่เลี้ยง ครู และ ครอบครัวชาวแคนาดาที่ถูกคัดสรรมาแล้ว
 • โลกทัศน์ และทัศนคติของนักเรียนจะกว้างไกลมากยิ่งขึ้น
 • มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนเมื่อจบโครงการ

โรงเรียนในเครือที่นักเรียนจะได้ไปศึกษาภาคฤดูร้อน ( Victoria )

City of Victoria เป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับไว้ในอันดับต้นๆ ของเมืองที่น่าอยู่และน่าเที่ยวที่สุดของโลก มีประชากร 350,000 คน และเป็น เมืองตั้งอยู่ในโซนที่สามารถเดินทางจากประเทศไทยได้สะดวก ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ อุณหภูมิพอเหมาะเต็มไปด้วยสถานที่ออกกำลังกาย และ กิจกรรมของวัฒนธรรมนานาชาติ เมืองวิคตอเรียมีเอกลักษณ์เฉพาะของแคนาดาทำให้เป็นที่ต้องตาต้องใจจากผู้คนที่มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ วิชาการ รวมถึงวิทยาศาสตร์ และการกีฬา มารวมตัวกันที่นี่ และยังเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 2 ในแถบชายฝั่งทะเลตะวันตก ตัวเมืองวิคตอเรียมีความ สะอาด เงียบสงบและปลอดภัย เป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดในด้านการศึกษา และประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมของแคนาดา

สถาบัน IEO STUDY ABROAD
Telephone : 026503532-3 Hotline : 0890063218  Email : info@ieo.co.th
Line : @ieostudyabroad Facebook : www.facebook.com/fanieo.canada
Website : www.ieocanada.com, www.ieostudyabroad.com

3 Comments

 • ภัทรภร. ชนะผล October 21, 2015 at 11:09 am - Reply

  เป็นครูที่จ. ระยอง สนใจส่งนักเรียนเข้า Summer course in Canada

  • admin October 22, 2015 at 4:20 am - Reply

   เรียนคุณครูภัทรภร

   รบกวนขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยค่ะ เดี่ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ

   IEOCANADA

 • Pitchaya hovichitr November 24, 2015 at 4:59 am - Reply

  ช่วยส่งลายละเอียดและค่าใช้จ่ายด้วยคะ

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *