:: การเตรียมตัวในการไปแคนาดา ::

:: การตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเข้าเมือง ::

เอกสารที่นักศึกษาจำเป็นต้องนำติดตัวไปด้วยขณะเดินทางเข้าประเทศแคนาดา คือ
1. หนังสือเดินทาง
2. วีซ่า
3. แบบฟอร์มเดินทางเข้าประเทศ Arrival Form (ได้จากเมืองไทย)
4. แบบฟอร์มสำแดงสัมภาระ Declaration Form โดยน้องๆ ต้องกรอกเอกสารในข้อ 3 และ 4 ตั้งแต่อยู่บนเครื่องบิน เพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ตอนการตรวจสอบการเข้าเมือง

เมื่อมาถึงสนามบินให้น้องๆ เดินไปที่ช่อง Immigration โดยจะแบ่งย่อย ดังนี้
1. ช่องวีซ่าทูต
2. ช่องวีซ่าชาวแคนาดา
3. ช่องวีซ่าชาวต่างประเทศ
4. ช่องวีซ่านักเรียน
สำหรับสนามบินที่ไม่มีช่องวีซ่านักเรียน ให้ใช้ช่องวีซ่าชาวต่างประเทศแทน

โดยที่ช่องนี้น้องๆ จะต้องยื่นเอกสารการเข้าเมืองทั้งหมด ให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจมีการถาม 2-3 คำถาม ให้ตอบไปตามความเป็นจริง (ถ้าน้องไม่เก่งภาษาอังกฤษ ก็ควรจะเขียนหรือฝึกพูดประโยคที่ต้องตอบนั้นเอาไว้ในกระดาษ เช่น มาทำอะไร จะไปไหน อยู่กับใคร กลับเมื่อไหร่ ฯลฯ) เมื่อเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะประทับตรา
เมื่อเอกสารการเข้าเมืองเรียบร้อย น้องๆก็ไปรอรับกระเป๋าสัมภาระที่ขนขึ้นเครื่องได้ โดยให้สังเกตป้ายแสดงในสนามบินว่าสายการบินที่น้องขึ้นเครื่องมา เขาจะเอาสัมภาระส่งมาที่สายพานช่องไหน ที่สนามบินจะมีบริการรถเข็นเพื่อเอามาเข็นกระเป๋า มีทั้งฟรีและหยอดเหรียญ 1-2 เหรียญแคนาดา
น้องๆต้องเตรียมตั๋วเครื่องบินเอาไว้ด้วย โดยน้องๆ หยิบกระเป๋ามาจากสายพานได้เลย และเจ้าหน้าที่อาจขอดูตั๋วเครื่องบินเพื่อดูว่าตรงกับเลขกำกับที่กระเป๋าเดินทางของน้องๆ หรือไม่

———————————————————————————————————————-

:: ศุลกากร ::
หลังจากนี้ก็จะผ่านด่านการตรวจกระเป๋าและสัมภาราระ ซึ่งอาจจะมีกตรวจโดยละเอียด ดังนั้นต้องเปิดเผยให้เท่าที่เจ้าหน้าที่ขอดู เพราะบทลงโทษเรื่องการปกปิดสัมภาาระที่ประเทศแคนาดามีความรุนแรงมาก ดังนั้นควรซื่อสัตย์และจำเป็นต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ หากคิดว่าสิ่งที่นำติดตัวไปเข้าเกณฑ์สิ่งของห้ามนำเข้า หาก นำเงินสดติดตัวสูงกว่า 10,000 เหรียญแคนาดา ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกไว้ ถ้าไม่มีสิ่งของที่แสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพิ่มเติมก็จะผ่านไปยังช่องสีเขียว แต่หากมีสิ่งของต้องแสดง ก็ให้ผ่านไปช่องสีแดง

———————————————————————————————————————–

:: เครื่องแต่งกาย ::
ควรเตรียมหรือซื้อมาจากประเทศไทย เพราะราคาถูกกว่า และให้เตรียมเสื้อกันหนาวหนาๆไปด้วยสำหรับน้องๆ ที่จะไปอยู่ในประเทศเขตหนาว เช่น เมลเบิล, แคนเบอรรา, โฮบาต และยังต้องเตรียมชุดสบาย ๆ ที่ไม่เป็นทางการมากนัก เพราะนักศึกษาที่แคนาดา ไม่วุ่นวายเรื่องการแต่งกาย ใส่อะไรก็ได้ สนใจที่ความตั้งใจในการเรียนเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามควรเตรียมชุดที่เป็นทางการ เช่น กางเกงแสลค เสื้อแขนยาว เนคไท สูท หรือ ชุดสากลไปด้วย เพราะอาจจะจำเป็นต้องใช้ในพิธีสำคัญ

———————————————————————————————————————–

:: ยาประจำตัว ::
สำหรับน้องๆ ที่มีโรคประจำตัว และต้องการนำยาประจำตัวไปด้วย ควรมีฉลากกำกับยาเป็นภาษาอังกฤษ และมีใบความเห็นแพทย์ รวมทั้งประวัติการรักษาโรคที่ออกโดยแพทย์ประจำตัวเป็นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วย

————————————————————————————————————————

:: เงินสดติดตัว ::
น้องๆ ต้องแลกเงินบาทไทยเป็นเงินเหรียญแคนาดาที่เคาน์เตอร์แลกเงินในสนามบินสุวรรณภูมิก่อนขึ้นเครื่อง บิน หรือ ถ้าจะแลกก่อน เพราะเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่าก่อน ก็จะช่วยประหยัด เงินได้มากขึ้น โดยให้แลกเป็นจำนวน 1,000 – 1,200 เหรียญแคนาดา (ต้องใช้ เงินประมาณ 28,000 – 33,600 บาท)
น้องๆควรแลกเงินโดยแบ่งสัดส่วน เป็นธนบัตร $100, $50 , $20 รัฐบาลแคนาดาไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าแคนาดา พกเงินสดติดตัวเกิน 10,000 เหรียญแคนาดา

———————————————————————————————————————–