Warning: include(../blockleft.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\WEB\IEO\ieocanada\event\evet7.php on line 36

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../blockleft.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\WEB\IEO\ieocanada\event\evet7.php on line 36

Warning: include(../blockhead.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\WEB\IEO\ieocanada\event\evet7.php on line 37

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../blockhead.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\WEB\IEO\ieocanada\event\evet7.php on line 37
:: SPECIAL EVENT ::


ข้อความส่วนหนึ่งของงานวิจัยและหนังสือที่ เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจากทั่วทุกมุมโลก คริสติน นัตทอลล์ กล่าวไว้ในหนังสือ Teaching Reading Skills in a Foreign Language ว่า " วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศคือ การไปอาศัยอยู่ ในสังคม ที่ใช้ภาษานั้น "

จากผู้จัดถึงท่านผู้ปกครอง

ด้วยผู้จัดได้รับความไว้วางใจจากทางสถาบันภาษา อังกฤษ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้ดูแล และช่วยประสานงานคณะนักเรียนไปเรียนช่วงปิดภาคฤดูร้อนที่ ประเทศแคนาดาในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงปีปัจจุบัน ทำให้ผู้จัดได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาของเด็กไทย และความสำคัญด้านภาษาที่เราควรให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ประกอบกับ ผู้จัดเองมีลูกหลานอยู่ในวัยเรียน ซึ่งต้องการที่จะให้เขาเหล่านั้นได้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นภายใต้ สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและปลอดภัย เพื่อให้เขาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในงบประมาณที่จำกัด ทางผู้จัดจึงอยากที่จะหยิบยื่นโอกาสนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ และท่านผู้ปกครอง ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันได้ส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมปิดภาคเรียนที่จะถึง นี้ โดยเป็นการเรียนในโรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

ทำไมถึงเลือกแคนาดา

  1. ค่าใช้จ่ายที่ต่ำและคุณภาพที่ดี

  Lower costs, higher value

  2. โปรแกรมที่คุณภาพดีเลิศ

  Top quality programs

  3. ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม

  Diverse peoples and cultures

  4. สังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย

  Healthy and safe communities

  5. สถานศึกษามีความพร้อมทุกด้าน

  Thriving campus communities

  6. ฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่เหมาะสมกับสกี

  Warm Summers, Cool Winters

  7. การเรียน 2 ภาษา

  Study in English and French

  8. ความทันสมัยด้านเทคโนโลยี

  We are fully wired.

จุดเด่นของหลักสูตร

  • ช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสการศึกษาและการใช้ชีวิตในโรงเรียนมัธยมของชาวแคนาดา
  • การออกแบบโครงสร้างของวิชาต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน  รวมถึงการจัดชั้นเรียนตามช่วงอายุของนักเรียและระดับภาษาของแต่ละคน
  • การผสมผสานระหว่างการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) และวิชาต่าง ๆ โดยร่วมเรียนกับนักเรียนมัธยมชาวแคนาดา
  • ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดา เพื่อจะช่วยให้นักเรียนสามารถพบปะเพื่อนใหม่ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • มีอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ความอบอุ่นและคำแนะนำต่าง ๆ
  • โอกาสที่ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวชาวแคนาดา ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น

    มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ให้นักเรียนได้ทำร่วมกัน ในวันหยุดสุดสัปดาห์

เมืองวิคตอเรีย  มณฑล British Columbia

เมืองวิคตอเรียเป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับไว้ใน อันดับต้น ๆ ของเมืองที่น่าอยู่และน่าเที่ยวที่สุดของโลก และเป็นเมืองตั้งอยู่ในโซนที่สามารถเดินทางจากประเทศไทยได้สะดวก ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ อุณหภูมิในตัวเมืองพอเหมาะ เต็มไปด้วยสถานที่ออกกำลังกาย และกิจกรรมของวัฒนธรรมนานาชาติ

เมืองวิคตอเรียมีธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของประเทศแคนาดา ทำให้เป็นที่ต้องตาต้องใจจากผู้คนที่มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปิน และนักวิชาการ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และนักกีฬา เป็นเมืองที่เน้นให้เห็นวัฒนธรรมที่เจริญพัฒนา และเศรษฐกิจที่รุ่งเรือง และยังเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองของเมืองในแถบชายฝั่งทะเลตะวันตก

เมืองวิคตอเรียเป็นเมืองใหญ่ขนาดกลางที่เต็มไปด้วยหมู่ชนนานาชาติ มีจำนวนประชาการเพียง 350,000 คน ตัวเมืองยังดำรงความสะอาด เงียบสงบ และปลอดภัย เป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดในด้านการศึกษา และประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมของแคนาดา

http://www.studyinvictoria.com/img/map.gifเขตการศึกษาของ  Greater Victoria School District    

(Victoria International High School Program)

มีโรงเรียนที่เปิดรองรับนักเรียนนานาชาติ ในระดับมัธยมต้น และ มัธยมปลาย 7 โรงเรียน     โดยจะแบ่งตามช่วงอายุของนักเรียน   วิชาหลักๆโดยทั่วไป English, English as a second language, Math, Science, Social studies, Physical education, เป็นต้น  ส่วนที่เหลือจะเป็นวิชาเลือก แล้วแต่ความสนใจของนักเรียน

โรงเรียน ในเขตการศึกษาของวิคตอเรียนั้นมีประวัติที่ยาวนาน และประเพณีกับปรัชญาสมัยใหม่ นักเรียนนานาชาติจะได้รับประสบการณ์ที่ดี กับการศึกษาที่ Greater Victoria School District 

ครอบครัวชาวแคนาดา ความสบายใจและความปลอดภัย

             โรงเรียน มีครูที่ดูแลด้านครอบครัวสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยตรง ทำหน้าที่คัดเลือกครอบครัวที่อบอุ่น เพื่อให้นักเรียนได้รับการต้อนรับ สะดวกสบาย และ รู้สึกปลอดภัยในขณะที่อยู่ในประเทศแคนาดา แรงสนับสนุนจากครอบครัวที่อยู่ด้วยจะช่วยให้นักเรียนมุ่งมั่นตั้งใจเรียน มีความรู้สึกที่ดีได้ รับวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา การอยู่กับครอบครัวแคนาดาเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับโปรแกรมนี้ ครอบครัวชาวแคนาดา ได้ร่วมกันต้อนรับนักเรียนนานาชาติมาตั้งแต่คอร์สได้เริ่ม เมื่อปี 2535 จาก ประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นว่า การอยู่กับครอบครัวเป็นวิธีที่ดีที่สุด นักเรียนได้รับความเป็นอยู่ที่ดี ประสบความสำเร็จ และเป็นโอกาสที่จะได้ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องแคล่ว และมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น

นัก เรียนไทยจะพักอยู่กับครอบครัวละ 1 คน ในบ้านอาจจะมีเด็กนานาชาติคนอื่นอาศัยอยู่ด้วย นักเรียนทุกคนจะได้รับประทานอาหาร 3 มื้อ โดยทุก ๆ วันหยุดจะอยู่ทำกิจกรรมกับครอบครัวชาวแคนาดา หรือแล้วแต่ความสะดวกของทั้งสองฝ่าย  ครอบครัวทุกบ้านจะมีห้องนอน ให้กับนักเรียนเป็นของตัวเอง  ห้องน้ำอาจจะใช้ร่วมกับคนในบ้าน 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นนักเรียนอายุตั้งแต่ 12 ปี – 18 ปี และกำลังศึกษาในระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลาย
- มีสุขภาพแข็งแรง และชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวในประเทศแคนาดา
- สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น เพื่อนรวมชั้นเรียนและครอบครัวได้

อัตราค่าโครงการ            :  149,800 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการและขั้นตอนการสมัคร

- ชำระค่าโครงการแรกเข้า 15,000 บาท ส่งใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ (ขอได้ที่ IEO หรือ consult@ieo.co.th)                    
พร้อมสำเนาหน้า
Passport  รวมทั้งแนบใบเสร็จมาทาง email หรือ fax 02 650 3534

- เมื่อโรงเรียนตอบรับเรียบร้อย IEO แจ้งเตรียมเอกสารดำเนินการวีซ่า ,พร้อมชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ
- ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง

ค่าโครงการรวมทุกอย่าง ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายไม่รวม :  ค่าทำหนังสือ Passport, Pocket Money ติดตัว, ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่ากิจกรรมที่นอกเหนือจากในรายการ ที่ทางสถาบันจัดให้ (นักเรียนต้องการไปเอง), ค่าโทรศัพท์, ตั๋วรถเมล์.

 สามารถ Download รายละเอียดโครงการได้ที่นี่


สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อIEO Study Abroad

ห้อง 11A, ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel : 026503532-3 Hotline : 0890063218 E-mail : info@ieo.co.thWarning: include(../blockfoot.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\WEB\IEO\ieocanada\event\evet7.php on line 188

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../blockfoot.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\WEB\IEO\ieocanada\event\evet7.php on line 188